+32 (0)61 41 30 05 +32 (0)61 41 30 05

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Heeft men absoluut een opleiding nodig om een defibrillator te gebruiken ?

Een opleiding is niet noodzakelijk, maar het werkt geruststellend en laat toe sereen te handelen.
Een opleiding betreffende het gebruik van een defibrillator zit inbegrepen in een opleiding eerste hulp. Wanneer onze diensten een AED komen leveren, wordt er tevens een gebruiksaanwijzing meegeleverd.

Wat moet men doen in geval van een  hart- en ademhalingsstilstand ?

Een defibrillator is de enige manier om weer tot een normaal hartritme te komen.

Wie kan er slachtoffer worden van een hart- en ademhalingsstilstand ?

Iedereen, om het even wanneer, om het even waar.
Kinderen kunnen een hart- en ademhalingsstilstand krijgen, atleten, oudere mensen, iedereen. Het risico is weliswaar groter bij een hogere leeftijd en bij mensen met hartproblemen, maar bij een groot aantal slachtoffers was totaal geen risicofactor bekend.

Wat betreffende de keuze van de plek om een defibrillator te plaatsen ?

Bij het kiezen van een plek om één of meerdere defibrillatoren te plaatsen moet men rekening houden men enkele factoren :

  • het risico op een hartstilstand : plaatsen waar veel mensen komen, veel mensen zijn van boven de 50 jaar, veel mensen zijn met een verhoogd gezondheidsrisico, zware lichamelijke inspanningen worden geleverd, een risico is op elektrocutie of verdrinking ;
  • klimaatomstandigheden: defibrillatoren verdragen geen extreme kou of warmte ;
  • de mogelijkheid in de buurt om de hulpdiensten te verwittigen.

Wat moet men voorzien voor de plaatsing van een AED buiten ?

Men moet dan een beschutting voorzien tegen slechte weersomstandigheden en een mogelijkheid om te verwarmen: de temperatuur moet boven de 10°C blijven. Vergeet niet dat de opbergkast van een AED werkt van 0°C tot 50°C en met een relatieve vochtigheid van 0% tot 95% (zonder condensatie). Daarentegen moet de temperatuur voor de standby-modus (met batterij en geïnstalleerde elektrodeset) schommelen tussen de 10°C en de 43°C en een relatieve vochtigheid van tussen de 10 en de 75% (nog steeds zonder condensatie). Wij bevelen een plaatsing binnenshuis aan indien dat mogelijk is.

Op een groot terrein, hoeveel defibrillatoren moet ik voorzien ? Wat is uw aanbeveling per aantal personen ?

U moet niet redeneren volgens aantal personen, maar wel volgens grootte van de site. Het is niet coherent om “1 defibrillator per x aantal mensen” te voorzien.

Een defibrillator moet bereikbaar zijn in minder dan 4 minuten (dat is het maximum). Om dat met zekerheid te weten, moet u dat testen! Pak een defibrillator en ren ermee naar de andere kant van uw bedrijf of terrein. Doet u er langer over dan 4 minuten, dan moet u er nog één voorzien.

Noteer dat wanneer u een defibrillator voorziet op een vaste plaats, een gespecialiseerde signalisatie van waar hij zich bevindt absoluut NOODZAKELIJK is om tijd te winnen om een slachtoffer te bereiken.

Hoe kan ik zeker zijn dat mijn defibrillator goed werkt in geval van nood ?

Dat is uiteraard de kritische vraag betreffende deze uitrusting.
De defibrillatoren die wij aanbieden zijn allemaal gekende merken en bekend om hun betrouwbaarheid. Zij zijn voorzien van 3 verschillende autotests: dagelijks, wekelijks en maandelijks. Wanneer één van de autotests een gebrek aangeeft, wordt u verwittigd met een visueel- en een geluidssignaal. Uw toestel controleert zich dus zelf voor uw eigen zekerheid.

Waar staat de IP-code voor (International Protection Rating) ?

De IP-code staat voor het niveau van afdichting (water- en stofresistentie). Hij bestaat uit de 2 letters IP van (International Protection) gevolgd door 2 cijfers. Bijvoorbeeld IP22 : het eerste cijfer geeft de beschermingsgraad weer tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede cijfer de beschermingsgraad tegen vocht.

Kan een defibrillator zich vergissen ?

Dat is weinig waarschijnlijk. Studies hebben aangetoond dat een defibrillator in staat is sneller en preciezer het hartritme van een slachtoffer te interpreteren dan beroepslui gespecialiseerd in urgenties. Wanneer een defibrillator aangeeft dat een schok niet nodig is, dan kunt u geen schok toedienen.
Enkel de machine beslist of er een schok moet worden toegediend.

Kan ik een slachtoffer met een AED kwetsen ?

De meeste mensen met een hartstilstand sterven wanneer ze niet direct een elektroschok toegediend krijgen met een defibrillator. Wanneer u de standaardprocedures en de veiligheidsvoorschriften van het apparaat volgt, kun u het slachtoffer alleen maar helpen.

Kan ik mezelf per ongeluk een elektroschok toedienen met een AED ?

Huidige AED's zijn bijzonder veilig wanneer ze juist worden gebruikt. De elektroschok is geprogrammeerd om van de ene elektrode naar de andere te lopen via de borstkast van een slachtoffer. Wanneer iemand die eerste hulp toedient de basisveiligheidsregels in acht neemt zoals het slachtoffer niet aanraken tijdens de toediening van de elektroschok, dan loopt hij absoluut geen risico.