+32 (0)61 41 30 05 +32 (0)61 41 30 05

Nazicht en onderhoud !!!!

Een defibrillator of AED is een medisch toestel dat als doel heeft mensenlevens te redden en dat ten alle tijden goed moet functioneren.  Het nazicht en het onderhoud zijn dus heel belangrijk.

Er bestaat vandaag de dag nog geen enkele wettekst die de eigenaar van een defibrillator verplicht een onderhoudscontract af te sluiten met een maatschappij of een periodiek nazicht te laten uitvoeren. Maar stel u voor dat het apparaat niet zou werken in een noodgeval wegens gebrek aan onderhoud. Veiligheidsmateriaal dat toebehoort aan firma's moet daarentegen wel zeer goed worden onderhouden.

DP Services biedt de mogelijkheid al uw defibrillatoren na te kijken en te onderhouden door gespecialiseerde technici, ongeacht het merk. U kunt een onderhoudscontract krijgen voor iedere defibrillator. De frequentie van zo'n onderhoud is over het algemeen jaarlijks. Onze professionele ervaring heeft ons al geleerd dat we bij zo'n nazicht ieder jaar weer tal van anomalieën vinden zoals open of vervallen elektrodes (buiten gebruik), alarmsirenes die niet meer functioneren, deuren die niet meer sluiten, pictogrammen die zijn verdwenen, verloren gebruiksaanwijzingen, noem maar op.

DP Services raadt trouwens aan om de instructies van de fabrikant van deze apparaten op de letter te volgen. Deze instructies vindt men meestal op de achterzijde van het toestel, of in de gebruiksaanwijzing.

Nos défibrilateurs