+32 (0)61 41 30 05 +32 (0)61 41 30 05

Defibrillatoren

Wat is een defibrillator ?

Défibrillateurs

Een defibrillator of AED is een apparaat waarmee men dankzij een elektrische schok het hart weer in een normaal hartritme krijgt. Het wordt gebruikt bij hartritmestoornissen zoals een fibrillerend hart (het hart klopt snel en niet meer regelmatig) of bij ventriculaire tachycardie (een verhoging van het hartritme vanuit de kamers). Na gebruik van een defibrillator is altijd hartmassage en beademing nodig.

Defibrillatoren

DP Services biedt verschillende defibrillatoren aan :

Nazicht en onderhoud

Een defibrillator is een medisch apparaat dat bedoeld is om een menselijk leven te redden. Hij moet dus ten alle tijde perfect functioneren. Het nazicht en het onderhoud zijn dan ook heel belangrijk.

Er is vandaag de dag nog geen enkele wettelijke tekst die de eigenaar van een defibrillator verplicht een onderhoudscontract met een bedrijf af te sluiten of om een periodieke controle uit te voeren. Niettemin is het echt te betreuren moest het apparaat door gebrek aan onderhoud niet functioneren in geval van nood. Bedrijven hebben daarentegen wel de verplichting hun veiligheidsmateriaal in een onberispelijke staat te houden.

DP Services biedt service en onderhoud aan van uw defibrillator door gespecialiseerde techniekers. Bij iedere defibrillator bieden wij een onderhoudscontract. Dit gebeurt meestal op jaarlijkse basis. Tijdens zo'n onderhoud, controleert DP Services de batterij, de elektroden, het vermogen van de elektrische schok en de algemene staat van het apparaat, en overhandigt u een gedetailleerd rapport.

DP Services raadt aan om exact de richtlijnen van de fabrikant van het apparaat te volgen. U vindt deze instructies ofwel aan de achterkant van het apparaat, ofwel in de gebruiksaanwijzing.

Indien uw apparaat een onderhoud nodig heeft, kunt u best een onderhoudscontract afsluiten met de gecertificeerde verdeler DP Services .